Partneri

Dokumenty

Spoločnosť ProHealth, a.s.

Na trhu manažmentu zdravotnej starostlivosti pôsobí od roku 2007.

Sme spoločnosť, ktorá pre klientov zabezpečuje kompletný manažment zdravotnej starostlivosti tak, aby pri riešení zdravotného problému boli ošetrení v špičkových zdravotníckych zariadeniach, aby boli v rukách kvalitných odborníkov a svoje zdravotné problémy vyriešili komfortne, bez stresu a bez zbytočného čakania.

Kompletný manažment zdravotnej starostlivosti zabezpečujeme spravidla v súkromných poliklinikách, v poliklinikách v rámci skupiny ProCare a.s., v zdravotníckych zariadeniach Sveta zdravia, a.s., ale aj v koncových zdravotníckych zariadeniach špecializovaného i všeobecného charakteru.

Spolupracujeme s vybranými odborníkmi v jednotlivých medicínskych odboroch.

Poskytovanie služieb zabezpečujeme na báze osobnej konzultácie.

S úctou

MUDr. Ján Hrubiško
predseda predstavenstva
ProHealth, a.s.