Partneri

Dokumenty

e-mail: office@prohealth.sk

telefóny:

+ 421 903 754 177
+ 421 903 213 926

web: www.prohealth.sk

adresa:

ProHealth, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01  Bratislava

IČO: 43 765 513
DIČ: 2022471275
IČ DPH: SK2022471275
Zapísaná: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4274/B